Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Boerenkrijglaan 25     -  2. Verkeersonveiligheid aan bouwwerf Pertendonckstraat 15     -   Lees hier het kort verslag, onze interpellatie en de agenda van de gemeenteraad. Interpellaties Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Boerenkrijglaan 25 - …

Op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: Erik Fossez vroeg om de voorwaarden betreffende de toekenning van de subsidies aan de VOR als volgt aan te passen: voor de inwoners van Ranst wordt er een inschrijvingsdag voorzien voorafgaand aan de inschrijvingsdag voor inwoners van buiten Ranst voor alle vormingen en …

Op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. CD&V maakt misbruik van de refter van de gemeenteschool     -  2. Aankoop grond Zevenbergenlaan     -  3. Statiegeldalliantie     -  4. Aanpassen subsidievoorwaarden VOR     -      5. Doortrekken fietspad Safispoor     -        Lees hier het kort verslag, ons voorstel, onze interpellatie en de …

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Verkoop landbouwzone Elzenweg - Hutveld     -  2. Oprichten kleuterschool in de gemeentelijke lagere school van Oelegem     -  3. Voetweg 6 voorbehouden voor landbouwvoertuigen, ruiters, fietsers en voetgangers     -  4. Invoeren tonnagebeperking deel Schawijkstraat en Spruyterhofstraat     -    …

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: De burgemeester gaf op vraag van Groen de visie van het gemeentebestuur over de ruimtelijke ordening in Ranst. Ook het project Molenveld kwam ter sprake.Op onze vraag klopt dat wanneer er een bouwaanvraag ingediend wordt die binnen de niet vervallen verkavelingsvergunning valt …

Op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Kapitaalverhoging via IKA     -  2. Statutenwijziging IKA en IVEKA     -  3. Plaatsing camera's - E34/E313 ter hoogte Q8     -  4. Aanpassing Beheersovereenkomst gemeente - OCMW     -      5. Tonnagebeperking Schawijkstraat / fietsstraat Driepikkelhoeveweg.     -     6. Problematiek …