Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad 16 oktober 2017

1. Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken met Kina -  2. Ophoging landbouwgrond -  3. Fietspad Van den Nestlaan -  4. Zwerfvuil -        Lees hier het kort verslag, onze interpellaties en de agenda …

Gemeenteraad 18 september 2017

1. Fietsstraat Mollentstraat     -  2. Bibliotheek wordt Bibburen     -  3. Fietsstraat in de Sint Antoniusstraat     -  4. Onderhoudswerken aan buurtwegen     -   5. Kerkenbeleidsplan gemeente Ranst …