Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad 26 februari 2018

1. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Boerenkrijglaan 25     -  2. Verkeersonveiligheid aan bouwwerf Pertendonckstraat 15     -   Lees hier het kort verslag, onze interpellatie en de agenda van …

Gemeenteraad 22 januari 2018

1. CD&V maakt misbruik van de refter van de gemeenteschool     -  2. Aankoop grond Zevenbergenlaan     -  3. Statiegeldalliantie     -  4. Aanpassen subsidievoorwaarden VOR     -      5. Doortrekken …