OCMW-raad

Leen Baeten

Lid van bijzonder comité voor de sociale dienst

Guido Wittocx

Sociaal verhuurkantoor De Woonkans vzw, lid raad van bestuur

Erik Fossez

Sociaal verhuurkantoor De Woonkans vzw, lid van de algemene vergadering

An Willems

Lid van het vast bureau