Aanvraag wijziging van de verkavelingsvergunning Molenveld

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst:

De burgemeester gaf op vraag van Groen de visie van het gemeentebestuur over de ruimtelijke ordening in Ranst. Ook het project Molenveld kwam ter sprake.
Op onze vraag klopt dat wanneer er een bouwaanvraag ingediend wordt die binnen de niet vervallen verkavelingsvergunning valt er geen openbaar onderzoek moet gebeuren, kregen we een bevestigend antwoord van de burgemeester.
In eerste instantie is het nu afwachten naar het resultaat van de aanvraag voor de wijziging van de verkavelingsvergunning. Wij vinden het positief dat er eerst een mobiliteitstudie zal worden uitgevoerd alvorens er een beslissing over een eventuele  bouwvergunning genomen wordt.  Het wegentracé moet in ieder geval besproken en beslist worden door de gemeenteraad. N-VA Ranst zal het dossier van kortbij opvolgen en nauwlettend toezien op de effecten die dit project heeft op het vlak van verkeer en omgeving.


Petitie tegen verkaveling Molenveld - Het Laatste Nieuws/Antwerpen Zuid - 19 Dec. 2017


Enkele inwoners van Ranst zijn een petitie gestart tegen de plannen voor een nieuwe verkaveling, die Molenveld moet gaan heten. Projectontwikkelaar Verimmo zou tot 135 wooneenheden willen realiseren op een perceel tussen de Kastanjelaan, Dennenlaan, Wilgenlaan en Kasteeldreef, maar verschillende omwonenden vinden dat project te mastodontisch.
Een paar weken geleden schreef deze krant al dat de NV Verimmo bij de gemeente Ranst een verkavelingsvergunning had aangevraagd voor het ontwikkelen van een nu nog braakliggend binnengebied nabij het dorpscentrum. Over de omvang van dat project wou Verimmo toen nog niet veel kwijt, maar het openbaar onderzoek dat intussen werd ingesteld leerde de omwonenden dat Verimmo tot 135 wooneenheden wil gaan.
"We zijn niet tegen een verkaveling en het benutten van schaarse grond, maar iedereen met gezond verstand weet dat het huidige voorstel geen goed is", zeggen de initiatiefnemers van de petitie. "Een inplanting van veertig wooneenheden zou verstandiger zijn."
Wie de petitie wil steunen, kan mailen naar molenveld.ranst [at] yahoo.com. Burgemeester Lode Hofmans benadrukt dat de aanvraag nog niet op het schepencollege is gepasseerd en dat er dus hoegenaamd nog geen enkele beslissing is genomen in welke zin dan ook. (KDC)

 

Onrust over plannen Molenveld - Gazet van Antwerpen/Metropool Zuid - 28 Nov. 2017

 

De nu nog open ruimte in het Ranstse centrum tussen de Dennenlaan, de Wilgenlaan, de Kastanjelaan en de Kasteeldreef wordt op termijn een woongebied waar de NV Verimmo diverse soorten flats en huizen plant. Naast eengezinswoningen komen er ook appartementen en zogenaamde urban villa's
De bouwplannen zorgen bij een aantal omwonenden voor zenuwachtigheid, want ze vrezen diverse verkeersproblemen. “Er is in onze buurt al een hele tijd sprake van extra verkeersdruk. Onze woonwijk wordt gebruikt als een verbindingsweg tussen de Vaartstraat en de Kromstraat. Als daar nu nog 150 auto's van bewoners van de nieuwe woningen bijkomen, wordt het echt gevaarlijk. Daar komt nog bij dat het dagverzorgingscentrum Zevenbergen vlakbij ligt. Zij rijden hier dikwijls rond met een treintje, maar als het hier nog drukker wordt, zal het moeilijker zijn om dat nog veilig te kunnen doen. Verder vinden we dat de plannen vooral hinder opleveren voor de huidige bewoners terwijl de voordelen voor de nieuwe bewoners weggelegd zijn.” klinkt het in de buurt.
Tijdens de gemeenteraad wilde Luc Redig (Groen) weten welke visie het gemeentebestuur heeft voor de ruimtelijke ordening.
Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) beklemtoonde meteen dat het niet de bedoeling is om een soort Park Spoor Noord in Ranst aan te leggen. “We zijn geen voorstander van een verstedelijkt gebied. Maar het is wel zo dat we als bestuur zuinig moeten omspringen met de open ruimte. We moeten aan kernversterking doen. We zullen dichter bij elkaar en hoger moeten gaan wonen. Het gemeentebestuur moet dit soort aanvragen op een neutrale manier behandelen.”
Inspraak buurt mogelijk
“Het openbaar onderzoek maakt inspraak van de buurtbewoners mogelijk en besluiten over de wegen worden in de gemeenteraad genomen. In de eerste plannen voor dit gebied was sprake van een nokhoogte tot 9 meter en dat is al teruggebracht naar 6,5 meter. Er komt ook eerst nog een mobiliteitsstudie voor er een beslissing over de bouwvergunning valt”, besluit de burgemeester.
Het hele dossier is online te bekijken op www.molenveld-ranst.be
Sylvain Liekens

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is