Nieuws

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op 29 april 2019 de verkoop aan de Lierse Maatschappij voor Huisvesting van 6.500 m² grond tussen de Ranstsesteenweg en de Speltlaan goedgekeurd.Dankzij dit project komen we weer een stapje dichter bij het behalen van het opgelegde …

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Weet u het nog? Het stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma: "Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. De gemeente bekijkt waar slecht gelegen, niet-ingevulde bouwgronden kunnen worden …

Op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Verkeersveiligheid is onze topprioriteit op het vlak van mobiliteit. We moeten investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en een weginrichting die aangepast is aan het verkeer. Dit hebben wij u beloofd in 2018.Er wordt nog …