Nieuws

Op 28 februari 2024, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

N-VA Ranst: Oppositielid Fernand Bossaerts beschuldigde het gemeentebestuur van onwettige praktijken. Hij beweerde zelfs dat Ranstenaren die in een zone 30 wonen en een zone 30-sticker op hun afvalcontainer kleven een boete riskeren. Vooraleer paniek te veroorzaken en Ranstenaren bang te maken zou …

Op 20 februari 2024, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

N-VA Ranst: Wegen- en rioleringswerken Achterstraat/Rundvoortstraat/Torenplein Het lastenboek voor de realisatie van de wegen- en rioleringswerken in de Achterstraat, deel Rundvoortstraat (tussen Achterstraat en Albertkanaal) en Torenplein in Oelegem werd goedgekeurd.De raming van de werken …

Op 19 februari 2024, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kort verslag van enkele belangrijke punten die werden besproken 1. Beroep tegen het wegentracĂ© van de Nieuwe Maasweg is ongegrond 2. Beroep tegen de definitieve vaststelling van de rooilijn zijstraat Dorpstraat is ongegrond 3. Het Pandschap - ontzorgingstrajecten renovatie huurwoningen 4 …