Nieuws

Op 28 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Distributienetbeheer Iveka     -  2. Herbouwen brug Jozef Simonslaan      -  3. Verleggen van buurtweg 34      -  4. Schoolreglementen gemeentelijke scholen     -  5. Onderhoud voetpaden      -   6. Overdracht weggedeelte aan de nieuwe magazijnen      -  7. Zwart punt ‘Mollentstraat-N14 …

Op 16 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst:   Al acht jaar op rij wordt er een paddenoverzet-actie georganiseerd door de Milieuraad. Het gemeentebestuur heeft telkens logistieke steun verleend.Wij vonden het dan ook onbegrijpelijk dat er bij de opmaak van de plannen voor de heraanleg van de Knodbaan geen paddentunnels …

Op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Integratie gemeente - OCMW     -  2. KMO zone Kromstraat      -  3. Gemeentelijke toelagen 2018      -  4. Paddentunnels Knodbaan     -  5. Fiets-voetpad Kromstraat/Herentalsebaan      -  6. Dispuut over de brandweerwagen      -  7. Verlichtingsnet Mollentstraat      -      Lees hier het kort …