Nieuws

Op 18 oktober 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kort verslag van enkele punten die werden goedgekeurd Gemotiveerde afwijking van de referentieregio voor wat betreft de "woonmaatschappij" In het Vlaamse regeerakkoord is opgenomen dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren tegen 1 januari 2023 één actor dienen te …

Op 16 oktober 2021, over deze onderwerpen: In de pers

N-VA Ranst: We ondervinden allemaal hoe de klimaatverandering ons leven en onze onmiddellijke omgeving beïnvloedt.  Intense regenbuien veroorzaken wateroverlast. Droge zomers zorgen ervoor dat je regenwaterput niet tijdig bijgevuld raakt. Bij een hittegolf zie je dat je groenten in je moestuin …

Op 20 september 2021, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Kort verslag van enkele punten die werden goedgekeurd Diftar systeem gemeente Ranst - klacht bij de gouverneur  In haar antwoord stelt de gouverneur dat op grond van het Materialendecreet en de Nieuwe Gemeentewet de gemeente verplicht is om in te staan voor de inzameling en de verwijdering van …