Nieuws

Op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gemeente Ranst dringt aan op betere dienstverlening De LijnDe laatste weken is er een gevoelige stijging van het aantal klachten over de dienstverlening van de Lijn van en naar onze gemeente. Het gaat niet om alleenstaande feiten, maar om aanhoudende klachten.Gebruikers van de …

Op 4 oktober 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Ranst gaat een inhaalbeweging doen op het vlak van sociale woningen.Het vorige gemeentebestuur heeft onvoldoende inspanningen gedaan om de opgelegde norm te behalen. In het totaal moeten er in Ranst 151 sociale huurwoning beschikbaar zijn.Op dit ogenblik zijn er slechts 25 …

Op 16 september 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Prioriteitenkader Handhaving  De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. Zij zijn bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes. Overtredingen kunnen enkel effectief …