Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad 26 maart 2018

1. Verkeersonveiligheid aan bouwwerf     -  2. Vorming van eerstelijnszone Lier      -  3. Mobiliteitsstudie Middenkempen      -      4. Onderhoudswerken Schawijkstraat      -5. Omgevingswerken …