Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad 26 februari 2018

1. Integratie van gemeente en OCMW     -  2. Standaard rooilijnbreedte die in de hele gemeente     -  3. Aanleg parking Vlotstraat     -      4. Omgevingswerken Den Boomgaard     -     5. Stemrecht …