Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Nieuws uit de gemeenteraad van 16 september 2019

Prioriteitenkader Handhaving  De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. Zij zijn …

Brandgevaar

De brandwaarschuwingsindex kleurt oranje en kan de volgende dagen mogelijks naar rood gaan.Bij index oranje zijn open vuren in natuurgebieden verboden. De brandweer zone Rand heeft een verzoek gericht …