Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Slagboom voorkomt sluipverkeer en redt padden

Standpunt N-VA Ranst: In november 2018 heeft het vorige gemeentebestuur (de huidige oppositie) geoordeeld dat een definitieve knip het best aangewezen is om de verkeersleefbaarheid in de Knodbaan te …

Lagere school De Sleutel krijgt kleuterafdeling

Standpunt N-VA Ranst: Een sterk lokaal onderwijs was een van onze speerpunten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het …

Nieuws uit de gemeenteraad van 16 september 2019

Prioriteitenkader Handhaving  De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. Zij zijn …