Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Gemeenteraad 17 september 2018

1. Budgetwijzigingen 2018      -  2. Subsidiëring aankoop ecologisch agrarisch gebied door Natuurpunt      -  3. Fietsstraat in de Pater Domstraat      -  4. Aanleg fietspad Van den Nestlaan     -  5 …