Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Open Vld-fractie Ranst valt helemaal uit elkaar

Standpunt N-VA Ranst: Bij de aanvang van de gemeenteraad van 22 juni 2020 vroeg Bart Goris het woord voor twee mededelingen.Eerst werd er gemeld dat de meerderheid van de fractie van Open Vld (2 van …

Slagboom voorkomt sluipverkeer en redt padden

Standpunt N-VA Ranst: In november 2018 heeft het vorige gemeentebestuur (de huidige oppositie) geoordeeld dat een definitieve knip het best aangewezen is om de verkeersleefbaarheid in de Knodbaan te …

Lagere school De Sleutel krijgt kleuterafdeling

Standpunt N-VA Ranst: Een sterk lokaal onderwijs was een van onze speerpunten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het …