Gemeenteraad

Kort verslag, Interpellaties, Amendementen en Agenda van de Gemeenteraden

Nieuws over dit onderwerp

Extra groene ruimte voor De Sleutel

Standpunt N-VA Ranst: Het niet aankopen van het huis op de hoek Kapelstraat / Lostraat vorig jaar is een gemiste kans. De in- en uitgang van de twee scholen in Broechem zou zo in dezelfde straat …

Gemeenteraad 17 september 2018

1. Budgetwijzigingen 2018      -  2. Subsidiëring aankoop ecologisch agrarisch gebied door Natuurpunt      -  3. Fietsstraat in de Pater Domstraat      -  4. Aanleg fietspad Van den Nestlaan     -  5 …