In de pers

Nieuws over dit onderwerp

Startavond Huis van het Kind Ranst

Op 11 maart werd in den Boomgaard het startschot gegeven voor het Huis van het Kind Ranst. Er waren een 80 tal aanwezigen. Schepen voor gezinszorg Leen Baeten legde uit wat een Huis van het Kind is …

Ranst krijgt er 26 sociale huurwoningen bij

Standpunt N-VA Ranst: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op 29 april 2019 de verkoop aan de Lierse Maatschappij voor Huisvesting van 6.500 m² grond tussen de Ranstsesteenweg en de Speltlaan …

Millegemveld blijft open ruimte

Standpunt N-VA Ranst: Weet u het nog? Het stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma: "Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open …