In de pers

Nieuws over dit onderwerp

Ranst krijgt er 26 sociale huurwoningen bij

Standpunt N-VA Ranst: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op 29 april 2019 de verkoop aan de Lierse Maatschappij voor Huisvesting van 6.500 m² grond tussen de Ranstsesteenweg en de Speltlaan …

Millegemveld blijft open ruimte

Standpunt N-VA Ranst: Weet u het nog? Het stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma: "Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open …

Provincie investeert in 14 kilometer fietspaden

Standpunt N-VA Ranst: Verkeersveiligheid is onze topprioriteit op het vlak van mobiliteit. We moeten investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en …