Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: In oktober 2017 vroegen wij om te bekijken of er geen mogelijkheden waren om de bomen te laten staan.Nu het lastenboek moest goedgekeurd worden vroegen wij of er gezocht was naar alternatieven en of bij de heraanleg van het fietspad de richtlijnen van het fietsvademecum gevolgd …

Op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: Aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en seniorenlokaal   Een budget van 147.000€ voorzien. Een raming van 224.500€ voorleggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad.Een schepen van financiën en gebouwen die bij hoog en bij laag blijft ontkennen dat er sprake was van een …

Op 25 juni 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en seniorenlokaal     -  2. Omgevingswerken Den Boomgaard      -  3. Herstellen schade fietspad Oleon      -  4. Brandweerbijdragen werking 2013     -  5. Uitbreiding bebouwde kom Broechemlei      -  6. Mobiliteitsplan Ranst      -  7. Heraanleg …

Op 28 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Distributienetbeheer Iveka     -  2. Herbouwen brug Jozef Simonslaan      -  3. Verleggen van buurtweg 34      -  4. Schoolreglementen gemeentelijke scholen     -  5. Onderhoud voetpaden      -   6. Overdracht weggedeelte aan de nieuwe magazijnen      -  7. Zwart punt ‘Mollentstraat-N14 …

Op 16 mei 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst:   Al acht jaar op rij wordt er een paddenoverzet-actie georganiseerd door de Milieuraad. Het gemeentebestuur heeft telkens logistieke steun verleend.Wij vonden het dan ook onbegrijpelijk dat er bij de opmaak van de plannen voor de heraanleg van de Knodbaan geen paddentunnels …

Op 23 april 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Integratie gemeente - OCMW     -  2. KMO zone Kromstraat      -  3. Gemeentelijke toelagen 2018      -  4. Paddentunnels Knodbaan     -  5. Fiets-voetpad Kromstraat/Herentalsebaan      -  6. Dispuut over de brandweerwagen      -  7. Verlichtingsnet Mollentstraat      -      Lees hier het kort …