Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: De bouwkraan in de Pertendonckstraat is niet vergund, en vormt een gevaar voor alle weggebruikers. Dit in het bijzonder voor de voetgangers omdat de verplichte obstakelvrije loopruimte van 1,50 meter ontbreekt. Daarom eiste onze fractievoorzitter Johan De Ryck tijdens de …

Op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gisteren werd de verkeersonveiligheid aan de bouwwerf Pertendonckstraat 15 aangekaart op de gemeenteraad door Johan De Ryck (N-VA). Na wat opzoekwerk hadden wij vastgesteld dat de aannemer helemaal geen vergunning heeft om een bouwkraan op de gewestweg te plaatsen. Ook de …

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Integratie van gemeente en OCMW     -  2. Standaard rooilijnbreedte die in de hele gemeente     -  3. Aanleg parking Vlotstraat     -      4. Omgevingswerken Den Boomgaard     -     5. Stemrecht voor Niet-Belgen     -   6. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Boerenkrijglaan 25     -     7 …

Op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: Erik Fossez vroeg om de voorwaarden betreffende de toekenning van de subsidies aan de VOR als volgt aan te passen: voor de inwoners van Ranst wordt er een inschrijvingsdag voorzien voorafgaand aan de inschrijvingsdag voor inwoners van buiten Ranst voor alle vormingen en …

Op 5 februari 2018, over deze onderwerpen: OCMW

Lokale Opvanginitiatieven Erik Fossez stelde een aantal vragen rond de bewoning, het verloop en de accommodatie aangaande de woningen die ter beschikking staan van de lokale opvanginitiatieven.Door de aangepaste wetgeving worden er voornamelijk asielzoekers gehuisvest met een hogere …

Op 26 januari 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen

Op een druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie van N-VA Ranst heeft voorzitter Pascal Geets de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober bekend gemaakt. Nadat hij een week geleden het hoogste bod had uitgebracht op de varkenskop tijdens het Sint Antonius feest was het geen geheim …