Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Een sterk lokaal onderwijs was een van onze speerpunten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het capaciteitsprobleem zowel op korte als op lange termijn, …

Op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gemeente Ranst dringt aan op betere dienstverlening De LijnDe laatste weken is er een gevoelige stijging van het aantal klachten over de dienstverlening van de Lijn van en naar onze gemeente. Het gaat niet om alleenstaande feiten, maar om aanhoudende klachten.Gebruikers van de …

Op 4 oktober 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Ranst gaat een inhaalbeweging doen op het vlak van sociale woningen.Het vorige gemeentebestuur heeft onvoldoende inspanningen gedaan om de opgelegde norm te behalen. In het totaal moeten er in Ranst 151 sociale huurwoning beschikbaar zijn.Op dit ogenblik zijn er slechts 25 …

Op 16 september 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Prioriteitenkader Handhaving  De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. Zij zijn bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes. Overtredingen kunnen enkel effectief …

Op 30 augustus 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Een auditrapport heeft vastgesteld dat er ernstige belangenvermenging is geweest in de gemeente Ranst. De vorige burgemeester en twee ex-schepenen zouden persoonlijke belangen hebben gehad in een aantal dossiers waar ze zelf over beslisten. Het rapport wordt nu overgedragen aan het parket. Het …

Op 28 augustus 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Persmededeling Op 26 augustus 2019 werd er een extra gemeenteraad in Ranst gehouden waar in een besloten zitting de gemeenteraadsleden kennisgenomen hebben van het forensische auditrapport opgesteld door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft in 2018 meerdere meldingen van mogelijke …