Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Wanneer dit gemeentebestuur de milieudoelstellingen 2020 wil behalen is het nodig dat iedereen een inspanning doet. Een college dat het burgemeestersconvenant mee ondertekend heeft moet zelf het voorbeeld geven. Daarom is het onbegrijpelijk dat de plaatsing van zonnepanelen …

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: In Ranst waren er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012  14.684 ingeschreven kiezers waarvan er 1.216 kiezers niet kwam stemmen. Dit is volgens ons een groter probleem dat alle aandacht verdient.Dat slechts 31 van de 265 niet-Belgische kiezers gebruik hebben gemaakt van …

Op 6 maart 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: De bouwkraan in de Pertendonckstraat is niet vergund, en vormt een gevaar voor alle weggebruikers. Dit in het bijzonder voor de voetgangers omdat de verplichte obstakelvrije loopruimte van 1,50 meter ontbreekt. Daarom eiste onze fractievoorzitter Johan De Ryck tijdens de …

Op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gisteren werd de verkeersonveiligheid aan de bouwwerf Pertendonckstraat 15 aangekaart op de gemeenteraad door Johan De Ryck (N-VA). Na wat opzoekwerk hadden wij vastgesteld dat de aannemer helemaal geen vergunning heeft om een bouwkraan op de gewestweg te plaatsen. Ook de …

Op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Integratie van gemeente en OCMW     -  2. Standaard rooilijnbreedte die in de hele gemeente     -  3. Aanleg parking Vlotstraat     -      4. Omgevingswerken Den Boomgaard     -     5. Stemrecht voor Niet-Belgen     -   6. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Boerenkrijglaan 25     -     7 …

Op 23 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst: Erik Fossez vroeg om de voorwaarden betreffende de toekenning van de subsidies aan de VOR als volgt aan te passen: voor de inwoners van Ranst wordt er een inschrijvingsdag voorzien voorafgaand aan de inschrijvingsdag voor inwoners van buiten Ranst voor alle vormingen en …