Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 25 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft op 29 april 2019 de verkoop aan de Lierse Maatschappij voor Huisvesting van 6.500 m² grond tussen de Ranstsesteenweg en de Speltlaan goedgekeurd.Dankzij dit project komen we weer een stapje dichter bij het behalen van het opgelegde …

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Weet u het nog? Het stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma: "Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. De gemeente bekijkt waar slecht gelegen, niet-ingevulde bouwgronden kunnen worden …

Op 14 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Verkeersveiligheid is onze topprioriteit op het vlak van mobiliteit. We moeten investeren in een veilige infrastructuur: meer en betere fietspaden, aangepaste schoolomgevingen en een weginrichting die aangepast is aan het verkeer. Dit hebben wij u beloofd in 2018.Er wordt nog …

Op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: In november 2018 heeft het vorige gemeentebestuur (de huidige oppositie) geoordeeld dat een definitieve knip het best aangewezen is om de verkeersleefbaarheid in de Knodbaan te vrijwaren.Toen waren zij van oordeel dat het best was de proefopstelling voor een langere periode te …

Op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Een sterk lokaal onderwijs was een van onze speerpunten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het capaciteitsprobleem zowel op korte als op lange termijn, …

Op 9 oktober 2019, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gemeente Ranst dringt aan op betere dienstverlening De LijnDe laatste weken is er een gevoelige stijging van het aantal klachten over de dienstverlening van de Lijn van en naar onze gemeente. Het gaat niet om alleenstaande feiten, maar om aanhoudende klachten.Gebruikers van de …