Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 april 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: De wegversmallingen en vluchtheuvels die zich op de Herentalsebaan bevinden hebben tot op heden hun vruchten nog niet afgeworpen. Nog steeds is hier sprake van chauffeurs die met ongepaste snelheid voorbij rijden.In de verslagen van de verkeerscommissies van 2017 en 2018 had …

Op 10 april 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Oorspronkelijk was er een bedrag van 356.000 euro voorzien voor de omgevingswerken rond de nieuwe gemeentelijke magazijnen.De enige offerte die toen ontvangen werd gaf aan dat voor deze werken de aannemer een bedrag van 620.000 euro vroeg.De nieuwe raming voor de …

Op 31 maart 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Van 1.050 lichtpunten werd het brandregime aangepast. Deze lichtpunten worden gedoofd om 23 uur om dan terug herontstoken te worden om 6 uur.Om te bepalen welke lichtpunten in aanmerking komen voor de omschakeling  naar LED maakt het college gebruik van een stratenlijst voor de …

Op 13 maart 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Wanneer dit gemeentebestuur de milieudoelstellingen 2020 wil behalen is het nodig dat iedereen een inspanning doet. Een college dat het burgemeestersconvenant mee ondertekend heeft moet zelf het voorbeeld geven. Daarom is het onbegrijpelijk dat de plaatsing van zonnepanelen …

Op 8 maart 2018, over deze onderwerpen: In de pers

Standpunt N-VA Ranst: In Ranst waren er bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012  14.684 ingeschreven kiezers waarvan er 1.216 kiezers niet kwam stemmen. Dit is volgens ons een groter probleem dat alle aandacht verdient.Dat slechts 31 van de 265 niet-Belgische kiezers gebruik hebben gemaakt van …

Op 27 februari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Gisteren werd de verkeersonveiligheid aan de bouwwerf Pertendonckstraat 15 aangekaart op de gemeenteraad door Johan De Ryck (N-VA). Na wat opzoekwerk hadden wij vastgesteld dat de aannemer helemaal geen vergunning heeft om een bouwkraan op de gewestweg te plaatsen. Ook de …