Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: In november 2018 heeft het vorige gemeentebestuur (de huidige oppositie) geoordeeld dat een definitieve knip het best aangewezen is om de verkeersleefbaarheid in de Knodbaan te vrijwaren.Toen waren zij van oordeel dat het best was de proefopstelling voor een langere periode te …

Op 15 januari 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst: Een sterk lokaal onderwijs was een van onze speerpunten. In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee. In dat opzicht pleiten we voor de buurtschool in het basisonderwijs en een doordachte aanpak van het capaciteitsprobleem zowel op korte als op lange termijn, …

Op 16 september 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Prioriteitenkader Handhaving  De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. Zij zijn bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes. Overtredingen kunnen enkel effectief …

Op 28 augustus 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Persmededeling Op 26 augustus 2019 werd er een extra gemeenteraad in Ranst gehouden waar in een besloten zitting de gemeenteraadsleden kennisgenomen hebben van het forensische auditrapport opgesteld door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen heeft in 2018 meerdere meldingen van mogelijke …

Op 25 juli 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

De brandwaarschuwingsindex kleurt oranje en kan de volgende dagen mogelijks naar rood gaan.Bij index oranje zijn open vuren in natuurgebieden verboden. De brandweer zone Rand heeft een verzoek gericht aan de burgemeesters om aanvragen vooralle open vuren en kampvuren negatief te adviseren.Door de …

Op 2 juli 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst:   Maandag 24 juni werd tijdens de gemeenteraad het gebruik van camera's op het grondgebied van Ranst goedgekeurd. De camera's zullen ingezet worden op de plaatsen waar we geconfronteerd worden met inbraken, vandalisme en overlast.  De warme zomerdagen lokt veel zonnekloppers …