Definitieve bescherming Stenen Molen in Oelegem

Op 5 februari 2024, over deze onderwerpen: In de pers

N-VA Ranst:

Persmededeling Vlaams minister Matthias Diependaele

Definitieve bescherming van de Stenen Molen in Ranst (Oelegem)

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, her-beschermt definitief de Stenen Molen in Ranst (Oelegem) als monument met overgangszone.
‘Molens in Vlaanderen maken deel uit van ons erfgoed als symbool voor de overgang tussen traditie en modernisering. Door van alle verschillende molens de meest representatieve te beschermen garanderen we dat dit stukje verleden bewaard wordt voor de toekomst. Windmolens zijn vooral waardevol als ze ook draaien en malen. En dat is niet altijd evident. Als we te dicht bij molens bouwen, verliezen ze hun windvang en wordt malen onmogelijk. Daarom bescherm ik de omgeving van deze waardevolle molens zodat ze kunnen blijven doen waarvoor ze gebouwd zijn.’, aldus Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele.
Deze bescherming vloeit voort uit het project Evaluatie van het beschermd windmolenbestand in Vlaanderen (2020-2021). Eén van de conclusies van dit onderzoek was dat de windvang bij een aantal al beschermde windmolens best gevrijwaard zou worden door toevoeging van een overgangszone. Dit is een afgebakende zone rond een beschermd erfgoed waarin bepaalde voorschriften gelden die de erfgoedwaarde ondersteunen.
Beperkingen qua hoogte op nieuwe obstakels in die overgangszone (zowel gebouwen als beplanting) moeten ervoor zorgen dat deze molens ook in de toekomst nog met de wind kunnen draaien en malen. Dit ondersteunt niet alleen de (industrieel-archeologische) erfgoedwaarde, het draagt ook bij tot de beleving en het behoud: draaiende molens worden beter onderhouden en zijn minder onderhevig aan vocht en insecten door trillingen en ventilatie.
In 2023-2024 wordt deze procedure voor een tiental molens opgestart. Deze werden geselecteerd op basis van hun erfgoedwaarde en maalvaardigheid. Een voorkeur ging ook naar molens die vandaag nog (net) voldoende windvang hebben maar die heel kwetsbaar zijn voor verdere verstoringen van die windvang. Standaard wordt voor zo’n overgangszone in functie van windvang vertrokken van een cirkel met een straal van 100 meter rond de molen, die in sommige gevallen uitgebreid wordt aan de zijde van de overheersende windrichting (meestal het zuidwesten).
Over de Stenen Molen
De Stenen Molen is een stenen korenwindmolen gebouwd in 1845-1846. De molen kreeg zijn naam om hem te onderscheiden van de houten molen net buiten het dorp. Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog was de molen voor het laatst actief in commerciële dienst. Het gebouw kreeg verschillende andere functies: garage, opslagplaats, lokaal voor de Katholieke Arbeidersjeugd en buitenverblijf. In 1943 werd de molen beschermd als monument. Sinds 1982 draagt de heemkundige kring De Brakken van Oelegem zorg voor het monument. Door ook de omgeving rond de molen definitief te beschermen wordt verzekerd dat de molen kan blijven malen.

 

 

Artikel: Gazet van Antwerpen  - 05/02/2024

Stenen Molen in Oelegem wordt herbeschermd als monument

De Stenen Molen in Oelegem wordt herbeschermd als monument mét overgangszone. Dat heeft Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed beslist.
Rond de molen is een afgebakende zone waarin bepaalde voorschriften gelden die de erfgoedwaarde ondersteunen. Zoals beperkingen voor gebouwen en beplantingen die ervoor moeten ervoor zorgen dat deze beschermde molens ook in de toekomst nog met de wind kunnen draaien en malen. De Stenen Molen is een stenen korenwindmolen gebouwd in 1845-1846. De molen kreeg zijn naam om hem te onderscheiden van de houten molen net buiten het dorp. In 1943 werd de molen beschermd als monument. Door ook de omgeving rond de molen definitief te beschermen wordt verzekerd dat de molen kan blijven malen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is