Millegemveld blijft open ruimte

Op 18 februari 2020, over deze onderwerpen: In de pers
Milleghem

Standpunt N-VA Ranst:

Weet u het nog? Het stond letterlijk in ons verkiezingsprogramma: "Er is nood aan een duidelijk en krachtdadig beleid dat zorgt voor een ruimtelijke ordening die de schaarse open ruimte vrijwaart. De gemeente bekijkt waar slecht gelegen, niet-ingevulde bouwgronden kunnen worden geneutraliseerd of herbestemd tot open ruimte."
Geen loze beloftes! Na meer dan dertien jaar gepalaver hakken wij de knoop door.

 

Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 18 Feb. 2020

Millegemveld, een open gebied in het gelijknamige gehucht, blijft een vergezicht bieden op de kerk, die een beschermd monument is.
De sociale woningbouw die de gemeente wil creëren, wordt ingepland in een gebied in de Emblemse Weidestraat.
Dertien jaar geleden kocht de gemeente Ranst samen met Igean voor 1,7 miljoen euro het Millegemveld, een gebied van vier hectare.
De buurtbewoners vreesden toen dat op deze manier de eerste stap was gezet naar een sociale verkaveling waardoor het gebied zijn open karakter zou verliezen. Toenmalig burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) verdedigde de aankoop met de stelling dat privé-ontwikkelaars zo de pas werd afgesneden.
De zone kwam wel degelijk in aanmerking om er sociale woningbouw op te trekken. Maar die denkpiste wordt nu verlaten.


Openbaar vervoer
“Voor die sociale woningbouw denken we nu aan een gebied van acht hectare nabij de Emblemse Weidestraat. We kregen van de Vlaamse maatschappij voor sociale woningbouw de vraag of we belangstelling hadden voor dat gebied. Er lopen nog onderhandelingen, maar ons lijkt het alvast een uitstekend idee. Het gebied ligt dicht bij Lier en is gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer. Dat is een belangrijk voordeel in vergelijking met Millegemveld. Hoeveel woningen er kunnen worden opgetrokken, is nog helemaal niet duidelijk. We willen de helft van het gebied onbebouwd laten en op de andere helft een mix van huur- en koopwoningen optrekken. Het groene karakter blijft er zeker bewaard. Net zoals dat van Millegemveld met zijn unieke uitzicht op het kerkje”, besluit burgemeester Johan De Ryck (N-VA).
(sl)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is