Nieuws uit de gemeenteraad van 16 september 2019

Op 16 september 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Prioriteitenkader Handhaving 


De Afdeling Handhaving van het Departement Omgeving heeft aan de gemeenten gevraagd om lokale prioriteiten voor stedenbouwkundige overtredingen vast te leggen. 
Zij zijn bevoegd voor het opleggen van bestuurlijke geldboetes. 
Overtredingen kunnen enkel effectief bestuurlijk beboet worden wanneer ze onder de vastgestelde prioriteiten vallen.
Als de gemeente wil dat overtredingen in aanmerking komen voor bestuurlijke beboeting, dan is het belangrijk dat een eigen gemeentelijk prioriteitenkader voor handhaving wordt opmaakt.
Volgende prioriteiten werden vastgelegd door de gemeenteraad:

  • illegaal bouwen in ruimtelijk kwetsbaar gebied;
  • niet opvolgen van de opgelegde vergunningsvoorwaarden;
  • het onvergund kappen van bomen;
  • het onvergund aanleggen van verhardingen;
  • het onvergund ophogen van gronden.

Zij die deze regels aan hun laars lappen kunnen nu in Ranst geverbaliseerd en beboet worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is