Open Vld-fractie Ranst valt helemaal uit elkaar

Op 22 juni 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, In de pers

Standpunt N-VA Ranst:

Bij de aanvang van de gemeenteraad van 22 juni 2020 vroeg Bart Goris het woord voor twee mededelingen.
Eerst werd er gemeld dat de meerderheid van de fractie van Open Vld (2 van de 3 leden) besloten hadden om Sonja De Pooter uit de fractie te zetten. Gevolg: vanaf dat moment zetelde Sonja De Poorter als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad.
Daarna kwam de melding dat de beide resterende leden van de Open Vld fractie besloten hadden om hun fractie een andere naam te geven. Gevolg: in de gemeenteraad van Ranst is er geen Open Vld fractie meer.
Wij kunnen alleen maar akte nemen van deze beslissingen. 

 


Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 24 Jun. 2020

De Open Vld-fractie in de gemeenteraad van Ranst begon de legislatuur in 2019 met vijf raadsleden, maar is nu gereduceerd tot één vertegenwoordiger. Bart en Hilde Goris vonden dat ze te weinig vrij konden spreken en stapten misnoegd uit de partij. Sonja De Pooter is de enige liberaal die door de partijtop wordt gesteund.
Vorig jaar verloor de oppositiepartij al twee vooraanstaande gemeenteraadsleden. Dat gebeurde toen ex-burgemeester Lode Hofmans en de voormalig schepen Roel Vermeesch door de partijleiding in Brussel uit de partij werden gezet. Dat was het gevolg van een forensische doorlichting waarin burgemeester en schepen werden beschuldigd van belangenvermenging. Dat onderzoek loopt nog en Hofmans en Vermeesch zetelen ondertussen als onafhankelijk raadslid.
Goesting
Sinds de gemeenteraad van maandag is de toestand nog complexer geworden. Raadsleden Bart Goris en Hilde Goris (geen familie) verklaarden Open Vld te verlaten en te starten met een nieuwe formatie. Bart Goris was tot voor kort fractievoorzitter, maar samen met zijn collega Hilde Goris vond hij dat ze te weinig hun mening konden ventileren.
“Het is begonnen met het debat rond de opstart van een kleuterschool in de Broechemse lagere school”, vertelt Bart Goris. “We vinden dat het onderwijs op die manier te veel versnipperd wordt. Dat standpunt werd niet gevolgd door de partijleiding en daarop werd Hilde uit het partijbestuur gezet. Ik was het niet eens met die ingreep en daarom hebben we beslist te beginnen met een nieuwe formatie. We noemen onze nieuwe partij Goesting. Er zijn zeker al vier mensen die ons steunen. We willen los staan van de nationale partijpolitiek. We willen openstaan voor iedereen die beweging wil brengen in onze gemeente, zonder gebondenheid aan nationale partijen. We hebben de naam van de Open Vld-fractie meteen aangepast.”
“Nog bekijken”
Sonja De Pooter werd op die manier voor een voldongen feit gesteld. “We moeten die nieuwe situatie nog intern bekijken. In theorie zetel ik nu als onafhankelijke, maar ik heb nog wel de steun van het Open Vld-bestuur. Je zit niet in de gemeenteraad om je eigen ding te doen. Zo werkt het niet. Dat is iets wat Bart en Hilde niet willen aanvaarden. Ze vormden met hun twee stemmen een meerderheid en daarmee zitten we nu in een gekke situatie. We bekijken het intern en gaan dan een standpunt innemen. Nu is het nog iets te vroeg om al uitspraken te doen. Het ziet er dus naar uit dat ik als enige voor de Open Vld in de gemeenteraad zal blijven zetelen.”
Sylvain Liekens

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is