Startavond Huis van het Kind Ranst

Op 11 maart 2020, over deze onderwerpen: In de pers

Op 11 maart werd in den Boomgaard het startschot gegeven voor het Huis van het Kind Ranst.

Er waren een 80 tal aanwezigen. Schepen voor gezinszorg Leen Baeten legde uit wat een Huis van het Kind is en wat dit voor Ranst betekent. 

Er zijn in Ranst heel wat mensen en organisaties die zich inzetten voor de gezondheid, ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, jongeren en gezinnen. Het aanbod is echter erg versnipperd.

Het Huis van het Kind wil al deze organisaties samenbrengen en hun aanbod en activiteiten afstemmen op elkaar en toegankelijk(er) maken voor alle inwoners van Ranst.

Hoewel de naam het laat vermoeden, is het Huis van het Kind geen fysieke plek, maar een netwerk, een symbolisch huis, waar verschillende organisaties elkaar ontmoeten en hun aanbod op elkaar afstemmen.

Onze eerste focus lag de voorbije maanden op het leren kennen van alle lokale partners en het vormen van het netwerk. Het viel op dat er in Ranst een enorm aanbod aan organisaties bestaat die zich inzetten voor kinderen, jongeren en gezinnen, maar dat velen elkaar niet kennen. Daarom organiseerden we in het najaar een partneroverleg, waar meer dan 25 organisaties aanwezig waren. Er werd nagedacht over de uitdagingen die zij ondervonden en gepeild naar hun verwachtingen over het lokaal samenwerkingsverband Huis van het Kind.

Met deze input gingen we verder aan de slag. We stelden een stuurgroep samen met leden uit het partnernetwerk. We komen regelmatig samen om na te denken over de richting die we met het Huis van het Kind uitwillen en om concrete acties uit te werken.

We stelden een actieplan voor het komende jaar op. De opmaak van een toegankelijke website waarin al onze partners worden voorgesteld kreeg prioriteit. Je vindt deze website onder de website van de gemeente. Hier vind je heel veel info en doorverwijzingen per leeftijdscategorie (vanaf zwangerschap tot 25 jaar). 

Ook de lezing van opvoedingsdeskundige Elke Busschots rond het ontdekken van de “talenten van je kind”, was één van de eerste acties van het Huis van het Kind. Zij gaf talrijke tips om de veerkracht van onze kinderen te verhogen.

Achter de schermen zijn we verder bezig met een onderzoek naar de oprichting van een lokaal loket kinderopvang, waarmee we alle jonge ouders in Ranst willen ondersteunen bij hun zoektocht naar kinderopvang. 

Verder bekijken we de noden van Ranstse gezinnen en andere mogelijke acties van het Huis van het Kind die hieraan tegemoet kunnen komen. Stap voor stap willen we het Huis van het Kind opbouwen tot een sterk netwerk dat de krachten bundelt om de gezinnen in Ranst zo goed mogelijk verder te helpen.

Mijn besluit: nog veel uitdagingen wat betreft gezinsbeleid voor de komende jaren.

De website en alle info vind je op : https://www.ranst.be/huisvanhetkind

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is