Van den Bossche plaatst 30 gemeenten onder curatele / Sancties voor wie niet sociaal bouwt

Op 12 juli 2013, over deze onderwerpen: In de pers

Door jarenlang non-beleid en omdat Ranst een ondermaats plan heeft betreffende de bouw van sociale woningen, gaat de Vlaamse regering de regie voor de bouw zelf in handen nemen.
Dit is een blaam voor de huidige coalitie van Open Vld en CD&V.

 

Artikel: Belga - 12/07/2013

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) plaatst dertig gemeenten onder curatele. Dat meldt dSAvond. De  betrokken gemeenten doen te weinig inspanningen om het afgesproken  aantal sociale huur- en sociale koopwoningen te halen.

Vlaanderen wil tegen 2023 37.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen, 21.000  sociale koopwoningen en 6.000 sociale kavels. Om dat te halen, kreeg  elke gemeente vier jaar geleden een doel opgelegd. Maar niet elke  gemeente doet haar best.

Vorig jaar bleek dat 127 van de 308 gemeenten perfect op schema  zaten. Een rist andere gemeenten konden een overtuigend plan van aanpak  voorleggen. Maar in ruim de helft van de gemeenten was er niet eens  zo'n plan.

Aan die 156 gemeenten werd bij het aantreden van de nieuwe besturen  gevraagd een plan van aanpak te maken. Nu blijkt dat 30 gemeenten  nog steeds tekortschieten. Sommigen hebben geen plan (zoals  Boortmeerbeek en Keerbergen). Andere hebben een ondermaats plan volgens Van  den Bossche: Begijnendijk, De Panne, Diest, Landen, Ranst, Tremelo en  Sint-Martens-Latem bijvoorbeeld.

De Vlaamse regering gaat de regie voor de bouw van sociale woningen  in die gemeenten in handen nemen.

 

Artikel: Gazet Van Antwerpen - 13/07/2013

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche plaatst dertig gemeenten onder voogdij omdat ze te weinig inspanningen leveren om het afgesproken aantal sociale huuren koopwoningen te halen.

Dit is een zeer uitzonderlijke maatregel die bovendien voor het eerst wordt toegepast.

Vlaanderen wil tegen 2023 37.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen, 21.000 sociale koopwoningen en 6000 sociale kavels. Om dat te halen, kreeg elke gemeente in 2009 een doelstelling opgelegd. Niet elke gemeente doet voldoende om die te halen.

Vorig jaar bleek dat 127 van de 308 gemeenten perfect op schema zaten. Een serie andere gemeenten kon een overtuigend plan van aanpak voorleggen. Ruim de helft van de gemeenten had evenwel geen plan.

Bij het aantreden van de nieuwe besturen kregen 156 gemeenten de vraag een plan van aanpak op te stellen.

Nu blijkt dat 30 gemeenten nog steeds tekortschieten. Sommige hebben geen plan, andere een ondermaats.

Daar gaat de Vlaamse regering de regie voor de bouw van sociale woningen zelf in handen nemen.

Financiële sancties In de praktijk betekent dit dat ze ter plaatse gaat zien wat er precies schort. Wil de gemeente zelf niet mee of ligt het aan de plaatselijke huisvestingsmaatschappij? Eventueel kan de Vlaamse regering een maatschappij van buiten de gemeente aanduiden om het initiatief in handen te nemen en een inhaalbeweging op gang te brengen.

“Vlaanderen voorziet voldoende budgetten, het is aan de gemeenten en de huisvestingsmaatschappijen om te bouwen. Om wonen in Vlaanderen betaalbaar te houden, moeten we in de eerste plaats genoeg sociale woningen bouwen. Als ze dat niet op eigen initiatief doen, moeten we hen er toe verplichten”, zegt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche. “Als ze blijven dwarsliggen, volgen er financiële sancties.”

Dat zou dan een vermindering van de dotaties via het Gemeentefonds betekenen.

 

Artikel: Gazet Van Antwerpen - 13/07/2013

De maatregelen die Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) aankondigt tegen gemeenten die te weinig initiatief tot het bouwen van sociale woningen tonen, maken weinig indruk in Ranst. Dat is een van de dertig geviseerde gemeenten.

Om tegen 2037 in Vlaanderen over 37.000 bijkomende sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen te kunnen beschikken, kreeg elke gemeente al in 2009 een doel opgelegd dat rekening houdt met de inspanningen in het verleden.

Bij de eerste voorlopige beoordeling van hun huiswerk in 2012 bleek dat zowat de helft van de 308 Vlaamse gemeenten al ijverig aan het werk was gegaan. De anderen moesten een plan van aanpak voorleggen, dat de haalbaarheid van de uiteindelijke doelstelling moest aantonen.

Enige Antwerpse gemeente

Daarbij schiet volgens minister Van den Bossche een dertigtal gemeenten tekort. Zij lieten na een plan in te sturen of stelden een ondermaatse versie op. Als enige Antwerpse gemeente is ook Ranst terug te vinden in dat rijtje.

Elk van deze dertig gemeenten wordt nu verplicht een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met een sociale huisvestingsmaatschappij die de nodige sociale woningen op hun grondgebied kan bouwen.

“Als ze blijven dwarsliggen, volgen er financiële sancties”, waarschuwt minister Freya Van den Bossche nog.

Bij Ranst is men vooralsnog niet onder de indruk van dit signaal.

“Wij werken wel degelijk aan ons sociale woningbestand”, reageert waarnemend burgemeester Tine Muyshondt (CD&V). “Zo maakt het OCMW werk van 21 sociale appartementen in Emblem en lopen er plannen voor een sociale verkaveling aan de Ranstsesteenweg. Alleen moet de minister beseffen dat zulke projecten tijd vragen vooraleer die door de administratieve molen geraken.

Officieel hebben we van deze maatregelen trouwens nog niets vernomen.”
 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is