Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Johan De Ryck

Politieraadslid, Lid Milieuraad, Afgevaardigde JobPunt Vlaanderen

Patrik Teurfs

Politieraadslid / Afgevaardigde Beheersorgaan Den Boomgaard

John Oliviers

Politieraadslid, GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke ordening)

Jan Dillen

Politieraadslid / Afgevaardigde PWA

An Willems

KINA afgevaardigden in de algemene vergadering, Afgevaardigde Beheersorgaan Bibliotheek

Erik Fossez

Afgevaardigde Beheersorgaan Den Boomgaard en PWA