Verbouwingen Den Boomgaard 77.500 euro duurder dan geraamd

Op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Standpunt N-VA Ranst:

Aanpassingswerken Den Boomgaard, Krejoel en seniorenlokaal  
Een budget van 147.000€ voorzien. Een raming van 224.500€ voorleggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad.
Een schepen van financiën en gebouwen die bij hoog en bij laag blijft ontkennen dat er sprake was van een aanzienlijke verhoging terwijl hij het dossier niet eens bekeken had. De zitting die geschorst moet worden en de schepen die zijn rekenmachientje moest bovenhalen.
Na de schorsing moeten toegeven dat de berekeningen die N-VA Ranst gemaakt had juist waren.
N-VA Ranst verwijten dat wanneer we dit dossier niet goedkeurden het onze schuld zou zijn dat de werken pas op een latere datum kunnen gestart worden.
Johan De Ryck die de schepen duidelijk moet maken dat het zijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat de dossiers correct zijn.
Een onvolledig dossier waarin foutieve berekeningen staan en waarbij het oorspronkelijke budget met 77.500€ overschreden wordt konden wij niet goedkeuren.
Een schepen van financiën en gebouwen die op een dergelijke manier met uw belastinggeld omgaat daar zegt N-VA Ranst NEEN tegen.

 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad van 25 juni 2018:

Het gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) heeft toch wel wat vragen bij het budget voor het project. Er was een budget van 147.000€ voorzien en nu ligt er een project voor van 141.000 euro (excl. BTW) maar ook exclusief de metselwerken. In totaal zou het project 224.500€ (inclusief BTW) kosten wat een ruime overschrijding is van het project. De N-VA had in februari haar akkoord verklaard voor de aanpassingswerken met een budget 147 000 euro maar niet met een verhoging van 77.500 euro, wat het dubbele van het oorspronkelijke budget is.

De schepen van gebouwen en financiën, Roel Vermeesch (Open VLD) ontkent dat er een substantiële verhoging is van de budgetten. De schepen vermeldt dat het een dossier is dat op het laatste moment nog bijgestuurd werd omwille van maar dat er geen verhoging is van het budget en dat de oorspronkelijke raming gehandhaafd is.

Het gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) betwist dit ten stelligste en haalt er een tabel die moet aantonen dat de raming aanzienlijk stijgt in dit dossier en vreest dat de uiteindelijke kostprijs nog hoger zal liggen. 

De voorzitter Sonja De Pooter (Open VLD) schorst de zitting om 21u55 om de raming te bekijken en verduidelijking te verschaffen aan de gemeenteraad.

De voorzitter Sonja De Pooter (Open VLD) heropent de zitting om 22u01

De schepen van gebouwen en financiën, Roel Vermeesch (Open VLD) beaamt inderdaad dat de berekening van het gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) klopt en dat hij het dossier rond de financiering van het project onvoldoende heeft voorbereid waarvoor hij zich verontschuldigd ten opzicht van de gemeenteraad.

Het gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) vindt dit de wereld op zijn kop. Dossiers die moeten goedgekeurd worden moeten correct zijn en niet onvolledig zijn. Men is bezig met het belastingsgeld van de inwoner en vraagt daarom het dossier uit te stellen.

De schepen van gebouwen en financiën, Roel Vermeesch (Open VLD) ontkent dat het dossier niet volledig is. De raming van dit project staat in het dossier. De schepen erkent dat hij niet de correcte cijfers wist maar dat in het dossier de correcte raming stond, namelijk circa 141.000 euro, exclusief BTW en exclusief de metselwerken die gegund kunnen worden. Uitstel betekent voor de schepen gewoon de vertraging van het project.

De gemeenteraadsleden Luc Redig (groen) en Christel Engelen (Vlaams Belang) feliciteerden het gemeenteraadslid Johan De Ryck (N-VA) met zijn dossierkennis en betreurden het gebrek aan transparantie over de cijfers vanwege het college van burgemeester en schepenen. Voor hen kan het dossier wel doorgaan na deze verontschuldigingen van de schepen en kan het verder behandeld worden.


Artikel op Regioranst.be  - 27 juni 2018

Gemeenteraad even geschorst om raming te herbekijken

 

RANST – Afgelopen maandag werd de zitting van de gemeenteraad even geschorst. Reden? Een discussie over het budget van de aanpassingswerken aan Den Boomgaard, Krejoel en het seniorenlokaal.
“We hebben in februari ons akkoord reeds verklaard voor de aanpassingswerken,” reageerde Johan De Ryck van oppositiepartij N-VA.  “Toen werd ons een budget getoond van 147 000 euro, er ging ook niets veranderen aan de raming, beloofde Roel Vermeersch (Open VLD) de schepen voor financiën. Maar wij hadden met onze partij reeds ontdekt dat de optelsom van de raming ineens werd overschreden met 77 500 euro,” zegt De Ryck.
“Tijdens de gemeenteraad bleef de betrokken schepen bij hoog en bij laag ontkennen dat er een verhoging was. Toen we vroegen om zijn dossier erbij te nemen moest hij toegeven dat hij het dossier nog niet had bekeken.”
De gemeenteraad werd even geschorst en de schepen ging het hele dossier nakijken. Na de schorsing moest de schepen toegeven dat N-VA gelijk had.
“Op onze vraag om de goedkeuring uit te stellen wou het college niet ingaan. Wij kregen het verwijt dat wanneer we dit dossier niet goedkeurden het onze schuld zou zijn dat de werken pas op een latere datum kunnen gestart worden,” vertelt Johan.
“Wij vinden dit als partij de wereld op zijn kop. Dossiers die moeten goedgekeurd worden moeten correct zijn en niet onvolledig zijn. Men is bezig met het belastingsgeld van de inwoner.”
http://regioranst.be/gemeenteraad-even-geschorst-om-raming-te-herbekijken/

 

Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 05 Jul. 2018

Verbouwingen Den Boomgaard 75.000 euro duurder dan geraamd

 

In uw krant van gisteren, in het artikel over de verbouwing van de lokalen van de senioren, het jeugdhuis Krejoel en het vroegere
keramieklokaal in het Den Boomgaard-complex, stond dat er een verschil zat van 7.500 euro tussen de oorspronkelijke geraamde kost
en de actuele geraamde prijs. Dat bedrag moest evenwel 75.000 euro zijn. N-VA vond dit voldoende om de beslissing uit te stellen,
maar de Open Vld-CD&V-meerderheid was het daar niet mee eens en wil de werkzaamheden zo snel mogelijk laten starten. (sl)

 

Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 04 Jul. 2018

Schepen verkijkt zich op kosten verbouwing Den Boomgaard

 

Ranst - Voor de lokalen van de senioren, het jeugdhuis Krejoel en het vroegere keramieklokaal die deel uitmaken van het Broechemse Den Boomgaard-complex bestaan al lang verbouwingsplannen. Daar werd een bedrag van 147.000 euro voor voorzien. Oppositiepartij N-VA had bij een controle vastgesteld dat de geraamde kost goed 75.00 euro hoger ligt.
Schepen Roel Vermeesch (Open Vld) stelde eerst dat de oorspronkelijke prijs niet verhoogd was. Na een schorsing van de gemeenteraad en het natellen van de diverse posten moest hij toegeven dat hij zich vergist had. Daarop vroeg de N-VA om de goedkeuring van de ingreep uit te stellen maar dat zou volgens de Open Vld- en CD&V -meerderheid voor vertraging zorgen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
De opdracht is nu opgesplitst in dakwerkzaamheden, vloeren, sanitaire installaties, elektriciteit, schrijnwerk, verwarming en schilderwerkzaamheden. “De verwarring is ontstaan omdat de ingreep is opgesplitst in negen loten; Alles samengeteld komen we nu op 169.000 euro uit. Om te vermijden dat de ingreep later zal uitgevoerd worden hebben we de ingreep nu goedgekeurd. Het vroegere keramieklokaal wordt een annex van de polyvalente zaal. Dat vergroot de mogelijkheden om die zaal ook te kunnen verhuren voor congressen. We plannen ook een bijkomende berging. De senioren krijgen een aparte ingang voor hun lokaal en in die vleugel plannen we ook een toilet voor mensen met een beperking. De jeugdclub Krejoel wordt toegankelijk via een sas wat meteen zal vermijden dat hun muziek tot buiten te horen valt. We hopen dat we werkzaamheden elkaar nu snel opvolgen” besloot schepen Vermeesch.
Sylvain Liekens

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is