Johan De Ryck

Burgemeester / Fractievoorzitter / Communicatieverantwoordelijke / Penningmeester

Johan De Ryck en Ranst:

  • Woonachtig in Broechem sinds 1995.
  • In 1998 actief in de “werkgroep Stop de Trein” om mee te zoeken naar alternatieven voor het tweede havenspoor.
  • Van 2006 tot 2012 voorzitter van de Milieuraad van Ranst.
  • Als secretaris van de imkersvereniging “De Liefhebbers van ’t Zoet” organisator van de grote Bijententoonstelling in 2012 naar aanleiding van het 100 jarig jubileum in Den Boomgaard.
  • Na de verkiezingen van 2012 fractievoorzitter van de grootste partij in de gemeenteraad van Ranst.
  • 2018 Lijsttrekker voor N-VA – uw kandidaat burgemeester.
  • 1 januari 2019 Burgemeester van Ranst

 

Ik ben geboren en opgegroeid op Zurenborg. Mijn ouders waren zelfstandigen, moeder was zaakvoerder van een zuivelwinkel en vader deed een melk ronde. In mijn jeugdjaren vertoefde ik in de weekends en tijdens de schoolvakanties in Pulderbos op de boerderij. 

Van jongs af aan werd ik ondergedompeld in de Vlaamse beweging: IJzerbedevaarten, Zangfeesten, Amnestie manifestaties en Leuven Vlaams betogingen heb ik mee beleefd. Uit respect voor mijn ouders en uit eigen overtuiging staat het Vlaamse gedachtengoed hoog in mijn vaandel. 

Sinds april 1995 ben ik woonachtig in Broechem. In 1998 heb ik mij geëngageerd in de “werkgroep Stop de Trein” om mee te zoeken naar alternatieven voor het tweede havenspoor dat dwars door Ranst zou lopen. Verschillend protest acties heb ik mee ingericht. Een aantal van de door ons voorgestelde alternatieven zijn gerealiseerd. Tot op heden zijn we erin geslaagd om een bovengrondse trein verbinding tussen de haven van Antwerpen en Lier tegen te houden. 

Door toevallige omstandigheden kwam ik in contact met de imkerij. Als secretaris van de imkersvereniging “De Liefhebbers van ’t Zoet” droeg ik mijn steentje bij bij het organiseren van de activiteiten van de vereniging met als hoogtepunt de organisatie van de grote Bijententoonstelling in 2012 naar aanleiding van het 100 jarig bestaan. De interesse voor de wondere wereld van de bijen en de natuur heeft mij ertoe aangezet om mij kandidaat te stellen voor de Milieuraad in Ranst. Van 2006 tot 2012 was ik voorzitter van de Milieuraad. Samen met de leden van de raad hebben we vele initiatieven uitgewerkt. De paddenoverzet actie, nestkasten voor de steenuilen en gierzwaluwen, CO2 meters voor alle Ranstse scholen en de aankoop van wildspiegels zijn maar enkele voorbeelden van de realisaties van de Milieuraad. 

Na de verkiezingen van 2012 heb ik als fractievoorzitter de leiding genomen over de grootste partij in de gemeenteraad van Ranst.  Als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Ranst wil ik toezien op een betere communicatie met de inwoners van Ranst. Aan echte inspraak hecht ik heel veel belang met als doel een door de meerderheid gedragen beslissing. De verkeersdrukte in onze gemeente moet dringend aangepakt worden. Het mobiliteitsplan en de doorstroming moeten herbekeken worden om ervoor te zorgen dat er terug meer zuurstof komt in de dorpsstraat. Natuurlijk zal het milieu en een leefbare woonomgeving mijn volle aandacht krijgen. Als fractievoorzitter leggen wij samen met de andere N-VA verkozenen de lat hoog. Vanuit de oppositie brengen wij verandering in het bestuur van onze gemeente. 

Na anderhalfjaar vrijwillige inzet om N-VA Ranst op de kaart te zetten werd het tijd voor een nieuwe "politieke" wending in mijn loopbaan. Eind 2014 ben ik aan de slag gegaan in het Huis van de Parlementsleden als assistent van de fractievoorzitter van N-VA in de Kamer van Volksvertegenwoordigers - Peter De Roover. Mijn taak: administratieve en organisatorische steun bieden aan de parlementsleden, fractiesecretaris, fractiemedewerkers en persoonlijke medewerkers om hen te helpen in het efficiënt uitoefenen van hun  taken.

Als lijsttrekker van N-VA sta ik klaar om het bestuur van Ranst in handen te nemen en een toekomst gericht beleid voor onze gemeente uit te stippelen. Wanneer de kiezer het toelaat op 14 oktober 2018 zal Ranst voor de eerste maal een voltijdse burgemeester hebben. Een N-VA burgemeester die dag in dag uit ter beschikking staat van de gemeente.