Nieuws uit de OCMW raad van 28 juni 2016

Op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Reglement Steunnormen en Woonvoorzieningen  
Voorafgaand aan de raad kregen we informatie over de nieuwigheden in deze reglementen en was er al ruimte voor onze vragen en bemerkingen. 
De medewerkers van de sociale dienst hadden hard gewerkt aan het opstellen en het herwerken van deze documenten.  
Wat betreft “ Interne Steunnormen” ging het over de huurtoelage, over medische kosten en over de fondsen die er zijn en waaruit mensen een premie of toelage kunnen krijgen. 
De premies worden toegekend door het bijzonder comité, waar Leen Baeten, als enige afgevaardigde van de oppositie, lid van is. 
Meermaals stelde zij vast dat er in het Bijzonder Comité discussies waren omtrent de toekenning van premies uit deze fondsen, vooral in verband met het Sociaal Cultureel Participatiefonds en het Sportfonds. Het nieuwe reglement zal daar ongetwijfeld meer duidelijkheid en objectiviteit geven en de beslissingen vergemakkelijken.  
Er werd wat meer afgebakend wat wel en niet kan zodat er objectief en rechtvaardig kan beslist worden. 
We konden vaststellen op de laatste raad van het werkjaar dat er rekening was gehouden met onze opmerkingen en daarom keurden we de nieuwe reglementen goed.

Ook in verband met de “woonvoorzieningen” werd een nieuw reglement goedgekeurd. Een  belangrijke verandering is de gelijkschakeling van de huurprijzen van de seniorenwoningen. 
Ervoor was er een grote ongelijkheid wat sommige woningen heel duur maakte ten opzichte van andere. De N-VA fractie vond dit niet correct en was al enkele jaren  vragende partij om hier verandering in te brengen.  
Door Erik Fossez werd er een amendement ingediend betreffende de kennis van de Nederlandse taal. De taalbereidheid werd mee opgenomen in het reglement als toelatingsvoorwaarden van alle woonvoorzieningen.  Voor N-VA is taalkennis of taalbereidheid uitermate belangrijk. Iets waar we minder gelukkig mee zijn is het feit dat er in Oelegem 4 woningen minder zullen gebruikt worden voor senioren. 
Leen Baeten stelde de vraag waarom dit gebeurt niettegenstaande de vergrijzing in de maatschappij en het hoge aantal 50 plussers in de gemeente. 
Ook al is de samenleving veranderd en zijn er nu veel andere mensen met woonnood, de (minder begoede) senioren uit onze eigen gemeente mogen zeker niet vergeten worden. 
Wij zien dit als een koerswijziging en gaan toezien of de wachtlijst van senioren zal slinken zoals men verwacht (door de inkomensgrens). 
Want de assistentiewoningen die als paddenstoelen uit de grond rijzen zijn niet goedkoop en dus niet voor iedereen.

Aankoop nieuwe wagen in plaats van tweedehands
Guido Wittocx stelde voor een budgetwijziging te doen zodat het tekort van 3.000,- euro voor de aankoop van een nieuwe wagen opgelost zou zijn. 
Blijkbaar zou niet alleen het schepencollege hiermee niet akkoord gaan, maar is het ook totaal onmogelijk hier een extra budgetwijziging voor te voorzien. 
Dus blijft hun besluit om een tweedehandswagen te kopen in plaats van een nieuwe. De N-VA fractie vindt dit jammer en eigenaardig.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is