Leen Baeten

Schepen / Voorzitter BCSD / Bestuurslid

In 1964 ben ik geboren als 4de kind van Jan en Thilda Baeten-Kuijpers. In 1973 kwamen we vanuit Antwerpen in Ranst wonen. Als kind was ik al vol van het landelijke Ranst en dat ben ik nog steeds, ook al is er van het landelijke ondertussen heel wat minder te zien.
In 1988 gehuwd met Wim Vanderheyden en in ’90 en ’92 werden onze zonen Dries en Jasper geboren die inmiddels hun vleugels gespreid hebben.


Engagement heb ik van mijn moeder geërfd en destijds bij de scouts van Siegfried Ranst als lid en leiding kunnen gebruiken. Ook het Vlaams bewustzijn kreeg ik van thuis mee en zo kreeg ik al op jonge leeftijd de kans om bij de Volksunie aan te sluiten.


Op professioneel vlak heb ik, naast 2 jaar in het onderwijs, altijd in DVC Zevenbergen (ook in Ranst) gewerkt als opvoedster.
Een goeie 10 jaar geleden ben ik huisvrouw geworden, maar steeds ben ik geëngageerd gebleven in de politiek.
Naast politiek hou ik van wandelen, fietsen, Zumba, reizen, cultuur opsnuiven of zelf creatief zijn en ben ik actief lid bij Femma, waarvoor ik nu en dan ook een activiteit organiseer.


In de beginjaren van mijn politieke leven was ik 12 jaar OCMW raadslid. Ik heb veel achter de schermen gewerkt maar kon de voorbije legislatuur ervaring opdoen als gemeenteraadslid en als OCMW raadslid. Sociale zaken in de ruime zin van het woord blijven mij het meeste boeien. Hierbij denk ik zowel aan OCMW cliënteel als aan jongeren en onze senioren. De ervaringen in de gemeenteraad waren leerrijk, al heeft de politiek die daar gevoerd wordt me regelmatig geërgerd.
Ergernissen omdat niet naar ons geluisterd werd, omdat we niet akkoord waren,  omdat we zaken zagen die onrechtvaardig waren of simpelweg niet correct.
Soms worden er verkeerde belangen gediend… Ik kan U verzekeren dat ik er mee wil naar streven dat er op dat vlak zaken veranderen in Ranst.


Na 18 jaren van “hetzelfde” is het hoog tijd dat er een nieuwe wind gaat waaien door Ranst.  Het is niet gezond dat dezelfde mensen te lang aan de macht blijven. Graag wil ik het imago van de politiek wat opblinken. Meer rechtvaardigheid en gedaan met eigenbelang of vriendjespolitiek.
Meer verantwoord gebruik van budgetten. Voldoende informatie en inspraak voor de bewoners. Naast sociale zaken hecht ik veel belang aan goed onderhouden wegen, voet- en fietspaden. Daarnaast blijft behoud van het groene karakter van Ranst voor mij een must.

In Ranst moet het goed wonen en leven zijn en blijven voor ieder van ons.