Nieuws uit de OCMW raad van 6 november 2017

Op 6 november 2017, over deze onderwerpen: OCMW

Huis Van Het Kind
In 2014 moest het strijkatelier verhuizen uit het lokaal horend bij Hof Terwagne in Ranst. Er waren plannen om in die lokalen een “Huis Van Het Kind” te openen. Leen Baeten stelde de vraag hoe het met die plannen stond en hoeveel of hoe weinig het lokaal leeg staat. De voorzitter antwoordde dat de plannen rond het Huis van het Kind in de diepvriezer beland waren wegens andere prioriteiten waar men rond gewerkt heeft. Voor de consultaties van Kind en Gezin wordt het lokaal nu 2 maal per week gebruikt. Omdat het materiaal dat hiervoor gebruikt wordt, niet telkens achter slot en grendel zou moeten geplaatst worden is het niet aangewezen om dit lokaal voor andere doeleinden te benutten. Geen Huis van het Kind dus zoals eerder was beloofd.

OCMW zetel in Oelegem
Tijdens de bespreking van het budget van het OCMW kwam aan het licht dat de renovatie van de OCMW zetel in Oelegem niet doorgaat.  De N-VA fractie was van meet af aan geen voorstander om nog grote kosten aan het oude OCMW gebouw te laten doen. Reden: binnen een jaar is de integratie OCMW/gemeente een feit en zouden alle diensten beter in één “Sociaal (gemeente)Huis” gehuisvest worden. Het is wel betreurenswaardig dat door het getalm van het gemeentebestuur bij het nemen van een definitieve beslissing er nu 30.000,- euro moet betaald worden voor het reeds gemaakte ontwerp en voor de schadevergoeding van de architect.

Renovatie Dorpsstraat 97, Emblem
De N-VA fractie stemde resoluut tegen het ontwerp renovatie Dorpsstraat 97. Het aanvankelijk voorziene budget van 500.000 euro werd reeds enkele malen opgetrokken en bedraagt momenteel 773.781,50 euro. Dit vinden wij veel geld voor renovatie van een oud pand en de vergelijking met nieuwbouw werd nooit gemaakt. Bovendien is de toekomstige bestemming van het gebouw nog steeds niet 100% klaar en duidelijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is