Onderscheiding of gebuisd? Dit is het rapport van Ranst.

Op 2 oktober 2018, over deze onderwerpen: In de pers, Verkiezingen 2018

Standpunt N-VA Ranst:

Slechts 28,8% van de Ranstenaren hebben nog vertrouwen in het lokaal bestuur van Ranst.
In de andere Antwerpse gemeenten is dit 42,8%.
De cijfers spreken voor zich.

Belangenvermenging is de regel geworden in het huidige gemeentebestuur.
In de periode januari 2013 tot en met augustus 2018 kwam het college van burgemeester en schepenen 225 maal samen.
In totaal moest Open VLD schepen Roel Vermeesch 192 maal de vergadering verlaten, burgemeester Lode Hofmans 53 maal, CD&V schepen Tine Muyshondt 34 maal en CD&V schepen Fernand Bossaerts 17 maal wegens belangenconflicten.

Voor N-VA Ranst is dit onaanvaardbaar.

 

Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 2 Nov. 2018

De reacties van burgemeester
Het cijfer dat burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) het zwaarst op de maag ligt, is de 28,8% voor vertrouwen. “Ik ben al sinds 1974 actief in verzekeringen. Dat is gebaseerd op vertrouwen en er is nog nooit een probleem geweest. Ook de schepenen waarmee ik bestuur zijn heel betrouwbare mensen. Dat cijfer raakt me, want het gaat dan wel over het hele gemeentebestuur, maar ik ben toch het uithangbord van die groep.”
“Wat me wel blij maakt, is dat bijna acht op de tien inwoners zegt blij te zijn dat ze in Ranst wonen. Dat mensen zich ergeren aan de verkeersdrukte, begrijp ik ook. Met twee snelwegen op ons grondgebied en gewestwegen door de dorpskern krijgen we te veel verkeer te slikken en dat zit ons ook dwars. Voor de fietsers willen we zeker ook nog meer inspanningen leveren. Op dit moment zijn onze ingrepen voor de fietsers nog niet allemaal zichtbaar, maar dat komt wel. De fietsverbinding tussen Oelegem en Broechem zal daar een voorbeeld van zijn.”
(sl)

De reacties van de oppositie
Johan De Ryck (N-VA): kan zich bij dat gebrek aan vertrouwen best iets voorstellen. “Mensen klagen er vaak over dat er pas informatievergaderingen worden georganiseerd als de belangrijkste beslissingen al genomen zijn. Vooral als het gaat over bouwvergunningen of bouwmisdrijven leeft de indruk dat de regels niet voor iedereen gelijk zijn. Een cijfer dat die mogelijke belangenvermenging illustreert, is dat een bepaalde schepen in 192 van de 225 schepencolleges van de afgelopen legislatuur de vergadering moest verlaten wegens betrokkenheid. Zo ontstaat natuurlijk een bepaalde indruk.”
“Verder vind ik dat het bestuur te weinig doet tegen de verkeersdrukte. Het is te gemakkelijk om de snelwegen en gewestwegen als excuus in te roepen. Verder ben ik ervan overtuigd dat de Ranstenaren vinden dat er GAS-boetes moeten komen om een eind te maken aan een gevoel van straffeloosheid als het gaat over sluikstorten en het niet naleven van de regels.”
(sl)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is