Positieve score van Ranstenaars rond veilig fietsen

Op 24 januari 2024, over deze onderwerpen: In de pers

N-VA Ranst:

Ranst heeft rond veilig fietsen volgens haar inwoners een erg positieve groei meegemaakt ten overstaan van 2020. We zien uit de resultaten van de Gemeente-Stadsmonitor dat Ranst voor alle indicatoren rond veilig fietsen boven het Vlaams gemiddelde zit.

Tevredenheid van de Ranstenaar 2020     2023     Verschil
Netheid van straten en voetpaden 59% 63% +   4%
Voetpaden in goede staat 42% 51% +   9%
Fietsinfrastructuur in goede staat 34% 46% + 12%
Straten en pleinen in goede staat 48% 61% + 13%
Voldoende fietsinfrastructuur 44% 57% + 13%
Veilig fietsen 42% 61% + 19%
Veilig naar schooL 38% 45% +  7%

 

Duidelijke cijfers die gepubliceerd werden in de Gemeente-Stadsmonitor. Deze driejaarlijkse grootschalige burgerbevraging geeft een beeld over de tevredenheid van de inwoners van alle Vlaamse gemeenten.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur vroeg aan de burgemeester waaraan Ranst de positieve groei rond veilig fietsen te danken heeft.
In 2019 heeft het college beslist om het budget voor de gemeentelijke weginfrastructuur te verdrievoudigen.

De laatste vijf jaar werd er 15 miljoen euro geïnvesteerd in wegen, fietspaden, voetpaden en pleintjes, dit komt overeen met meer dan 750 euro per inwoner.
Voetpaden werden heraangelegd.  Fietspaden werden geasfalteerd om het comfort te verbeteren. Een aantal straten werden fietszones en er werd enkelrichtingsverkeer ingevoerd voor de auto’s om de veiligheid van de fietsers te verhogen. In de Gasthuisstraat werd de parking naast de school omgevormd naar een gezellig pleintje. Deze ingrepen werden voornamelijk uitgevoerd om veilige fietsroutes van en naar de scholen te creëren. De totale lengte van de fietszones in Ranst bedraagt 9 km.
Tussen 2019 en 2023 werd 22 km wegenis, 3,5 km fietspaden en 2,5 km voetpaden vernieuwd.

Het is niet omdat 2024 een verkiezingsjaar is dat alles nu stilvalt. Wij blijven investeren in veiligheid voor de zwakke weggebruikers.
In 2024 wordt er nog 9 km wegenis, 1,5 km fietspaden en 1 km voetpaden vernieuwd.

Schepen Jan Dillen besteedt ook veel aandacht aan het onderhoud van de wegen. Dagelijks rijdt de veegwagen uit om de netheid en veiligheid van de fietspaden te garanderen.

Wij zijn dan ook heel blij met het feit dat de Ranstenaren deze inspanningen waarderen aldus burgemeester Johan De Ryck.

 

Artikel: Gazet van Antwerpen  - 24/01/2024


Ranstenaar geeft zichzelf geluksgevoel van 85%

    
Het geluksgevoel van de gemiddelde Ranstenaar scoort 85%. Dat blijkt uit de Gemeente- en Stadsmonitor van de Vlaamse overheid.
84% van de Ranstenaren is tevreden over zijn buurt en 76% is tevreden over de gemeente. Hiermee zit Ranst boven het Vlaams gemiddelde. Het geluksgevoel is met 1% gestegen tegenover 2020. 67% is tevreden over de digitale diensten. De grootste daling is de afname van voldoende groen (min 8%). Het vertrouwen in het gemeentebestuur is afgenomen ten opzichte van 2020 en ligt nu op 18%.
Kristin Matthyssen

 

Artikel: Het Laatste Nieuws   - 25/01/2024


85 procent van de inwoners van Ranst is gelukkig

    
De inwoners van Ranst zeggen over het algemeen gelukkig te zijn. Dat blijkt uit de cijfers van de Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Er werden in totaal 135.000 Vlamingen bevraagd over hun mening over de stad of gemeente waarin ze wonen. Wat vinden de inwoners van Ranst over de zorg en gezondheid in hun gemeente? Hieronder vind je de opvallendste cijfers.
Het meest opvallende cijfer uit de Gemeente-Stadsmonitor is misschien wel het geluksgevoel. Over het algemeen lijkt dat wel goed te zitten: 84 procent van de Vlamingen geeft aan gelukkig te zijn. Ook in Ranst ligt dat cijfer relatief hoog. Met 85 procent van de inwoners van Ranst die aangeven gelukkig te zijn, zitten ze mooi rond het Vlaamse gemiddelde. De gelukkigste inwoners van Vlaanderen wonen in Sint-Martens-Latem. Daar zegt 92 procent van de inwoners dat ze gelukkig zijn. Opvallend: ook het gemiddelde inkomen is in die gemeente het hoogst. De ongelukkigste inwoners vinden we terug in Machelen. Daar geeft slechts 72 procent van de inwoners aan dat ze gelukkig zijn.
Naast het geluksgevoel, gaven de inwoners van Ranst ook nog hun mening over een heleboel andere onderwerpen binnen het thema zorg en gezondheid. Zo gaf 55 procent van de inwoners aan dat er voldoende huisartsen zijn in Ranst. Met andere woorden: liefst 45 procent van de inwoners van Ranst vindt dat er te weinig huisartsen zijn.
Drie procent van de inwoners van Ranst kan soms de gezondheidszorg niet betalen. In Vlaanderen ligt dat cijfer op vijf procent van de inwoners die het soms moeilijk hebben om de dokters- of ziekenhuisfactuur te betalen.
En, tot slot, hoe zit het met de tevredenheid over de kinderopvang in Ranst? 41 procent van de inwoners geeft aan tevreden te zijn over de kinderopvang. Daarmee is de inwoner van Ranst minder tevreden dan de gemiddelde Vlaming. Wanneer we heel Vlaanderen overschouwen, is 58 procent tevreden over de kinderopvang in zijn of haar gemeente.
Joren Van Nieuwenborgh

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is