Van Den Nestlaan krijgt nieuw fietspad

Op 29 september 2017, over deze onderwerpen: In de pers


Standpunt N-VA Ranst:


De veiligheid van de fietsers moet voorop staan. Vooraleer de bestaande buffer tussen de auto’s en de fietsers bestaande uit 75 eikenbomen gekapt wordt moet er eerst grondig bekeken worden of er geen andere oplossingen mogelijk zijn. De bomen op een andere plek planten is misschien wel een compensatie maar geen oplossing.


 
Artikel: Gazet van Antwerpen/Metropool Zuid - 29 Sep. 2017 


Het fietspad langs de Broechemse Van Den Nestlaan wordt onder handen genomen. Bij de aanleg van nieuwe riolering wordt de gelegenheid benut om het fietspad te verbeteren.
Schepen Fernand Bossaerts (CD&V) wil het fietspad zo snel mogelijk aanpakken. “We doen dat als er nieuwe riolering komt. We denken aan een fietspad van 3 meter breed en een schrikstrook van 1 meter breed.
Het pad moet in beide rijrichtingen kunnen gebruikt worden en krijgt een roodbruine kleur. Het gaat over het gedeelte dat start aan het kruispunt met de Slijkstraat tot aan het kruispunt met de Ranstsesteenweg.
Buffer verdwijnt
Johan De Ryck (N-VA) wees erop dat die ingreep ook betekent dat de 75 eikenbomen, die nu een buffer vormen tussen rijweg en fietspad, moeten verdwijnen. Verder stipte hij aan dat ook de suggestie bestaat om aan beide zijden van de weg een fietspad te plannen. Schepen Bossaerts beaamde dat. “Ter compensatie van de eikenbomen voorzien we aanplantingen in het vroegere militaire domein. De buurtbewoners weten dat er rioleringswerkzaamheden op til zijn. Voor een fietspad aan elke kant van de weg is de voorziene rooilijn van 17 meter ontoereikend.” (sl)
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is