Vijfenzeventig eiken sneuvelen voor fietspad in Van Den Nestlaan

Op 10 juli 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Van den Nestlaan

Standpunt N-VA Ranst:

In oktober 2017 vroegen wij om te bekijken of er geen mogelijkheden waren om de bomen te laten staan.
Nu het lastenboek moest goedgekeurd worden vroegen wij of er gezocht was naar alternatieven en of bij de heraanleg van het fietspad de richtlijnen van het fietsvademecum gevolgd zouden worden door de gemeente.
De bomen zullen gekapt worden en natuurlijk zullen de regels van het fietsvademecum toegepast worden bevestigde de schepen ons.
Om aan te tonen dat dit een grove onwaarheid was las Johan De Ryck voor uit het fietsvademecum waarin letterlijk staat dat: “de buffer tussen rijbaan en fietspad bij voorkeur ingericht wordt als een plantstrook met bomen. Het kappen van bomen voor de aanleg van fietspaden dient absoluut vermeden te worden. Op lange termijn weegt de kostprijs voor het onteigenen van een strook achter de bomen niet op tegen de verhoogde onveiligheid en het te brede wegbeeld zonder bomen”.
De duidelijke onwil van het gemeentebestuur om de regels te volgen was voor N-VA Ranst een gegronde reden om dit punt niet goed te keuren.

 

Artikel in Gazet van Antwerpen/Stad en Rand - 10 Jul. 2018

Het is de bedoeling om de ingreep na de komende winter, dus in 2019, uit te voeren.
Dat nieuwe fietspad komt er omdat ook de riolering wordt aangepakt. De kostprijs van de hele ingreep bedraagt bijna 1,7 miljoen euro.
Johan De Ryck (N-VA) wees erop dat het vademecum voor de fiets stelt dat het kappen van bomen voor de aanleg van fietspaden
absoluut dient vermeden te worden.
“Voldoende breed”
“Om een voldoende breed fietspad te maken kunnen we niet anders dan die bomen te vellen. De strook tussen de rijweg en het
fietspad zal voldoende breed zijn. Op de strook tussen de rijweg en het fietspad plannen we groene elementen”, antwoordde de
schepen.
Kurt De Belder (Groen) wees erop dat een behoorlijk stuk van het fietspad onaangeroerd blijft. “Het hele fietspad zou moeten aangepakt worden”, stelde hij in de gemeenteraad.
De schepen sloot niet uit dat in een latere fase ook dat gedeelte van het fietspad aangepakt wordt. “Ook het fietspad van de Herentalsebaan willen we nog onder handen nemen”, besloot de CD&V-schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Fernand
Bossaerts. (sl)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is