Gemeenteraad 16 oktober 2017

Op 16 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

1. Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken met Kina -  
2. Ophoging landbouwgrond -  
3. Fietspad Van den Nestlaan -  
4. Zwerfvuil -     

 

Lees hier het kort verslag, onze interpellaties en de agenda van de gemeenteraad.

 


Kort verslag


Samenwerkingsovereenkomst wijk-werken met Kina
Dat Ranst een beroep doet op Kina voor het organiseren van wijk-werken vinden wij een goed alternatief ter vervanging van de PWA werking van de VDAB en daarom hebben wij dit punt goedgekeurd.
Leen Baeten kreeg de bevestiging dat door deze keuze de inspraak van het lokaal bestuur gegarandeerd werd. N-VA Ranst vindt het positief dat er volop geïnvesteerd zal worden in arbeidstrajectbegeleiding.

Ophoging landbouwgrond - Interpellatie door John Oliviers
Niettegenstaande het Departement Landbouw en Visserij van oordeel was dat ophogingen in landbouwgebied enkel vergund kunnen worden wanneer het gaat over een professionele landbouwuitbating, wat in dit dossier niet het geval was, gaf het college toch een gunstig advies voor het ophogen van een perceel landbouwgrond. Uit de watertoets bleek bovendien dat het terrein in overstromingsgevoelig gebied lag en dat door de ophoging van het terrein de buffercapaciteit van het perceel zou aangetast worden.
John Oliviers vroeg naar de denkwijze van het college om toch een gunstig advies te geven.
De burgemeester antwoordde dat het college niet verplicht is adviezen te volgen. Hij was van oordeel dat de egalisatie van het terrein de watergevoeligheid zou verbeteren mits er een goede afwatering zou voorzien worden. Dat de aanvrager hierover niets had vermeld in zijn dossier was blijkbaar niet belangrijk.
De burgemeester verklaarde voorstander te zijn voor de “verpaarding” van onze gemeente waarbij het grondgebruik verandert van landbouwproductie naar paardenhouderij.
Wij betreuren het dat op deze wijze landbouwgrond verloren gaat voor de professionele landbouw in onze landelijke gemeente.

Fietspad Van den Nestlaan - Interpellatie door Johan De Ryck
Tijdens de vorige gemeenteraad hadden wij geïnterpelleerd over de mogelijke heraanleg van het fietspad op een gedeelte van de Van den Nestlaan en het kappen van 75 eikenbomen. Johan De Ryck was benieuwd over de afloop van de vergadering met de Regionale Mobiliteitscomissie.
Van de schepen vernamen we dat er een akkoord werd bereikt voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad. In de loop van december zal er een bewonersvergadering ingericht worden. De uitvoering van de werken is voorzien voor de zomer van 2018.
Wij kregen wel de belofte van de schepen dat in afwachting van de definitieve heraanleg de huidige oneffenheden zouden afgeschraapt worden.

Zwerfvuil - Interpellatie door Guido Wittocx
Het college had vergunningen verleend voor een staanplaats voor een foodtruck en voor een viskraam op het openbaar domein.
Guido Wittocx betreurde het dat er bij het verlenen van de vergunning geen aandacht werd besteed aan een nette omgeving en de verplichting om zwerfvuil rond de staanplaats op te ruimen.  Daarom vroeg hij om in de vergunning te vermelden dat er voldoende vuilnisbakken moeten geplaats worden en dat de handelaar, bij het verlaten van de staanplaats, verantwoordelijk is voor het opruimen van het zwerfvuil.
Tot op heden werden er geen problemen vastgesteld wist de schepen, maar ze was wel bereid om in de toekomst onze tekst mee op te nemen in de vergunning.
 

 

Interpellaties

 

Ophoging landbouwgrond - Interpellatie door John Oliviers - Klik hier
Fietspad Van den Nestlaan - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier
Zwerfvuil - Interpellatie door Guido Wittocx - Klik hier

 

 

Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is