Gemeenteraad 22 januari 2018

Op 22 januari 2018, over deze onderwerpen: Gemeenteraad


1. CD&V maakt misbruik van de refter van de gemeenteschool     -  
2. Aankoop grond Zevenbergenlaan     -  
3. Statiegeldalliantie     -  
4. Aanpassen subsidievoorwaarden VOR     -      
5. Doortrekken fietspad Safispoor     -       

Lees hier het kort verslag, ons voorstel, onze interpellatie en de agenda van de gemeenteraad.


Kort verslag


CD&V maakt misbruik van de refter van de gemeenteschool

Bij de aanvang van de zitting vroeg Johan De Ryck het woord om te protesteren dat CD&V het reglement dat ze mee hebben goedgekeurd niet heeft nageleefd
Wij gaan ervan uit dat beslissingen die in de gemeenteraad genomen worden moeten gevolgd worden. In de gemeenteraad van 27 juni 2016 werd het reglement voor de verhuur van de refters van de gemeentelijke scholen met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
In artikel 2 staat duidelijk vermeld aan wie de refters van de gemeentescholen kunnen ter beschikking gesteld worden. Het inrichten van een nieuwjaarsreceptie door een politieke partij hoort daar helemaal niet bij.


Aankoop grond Zevenbergenlaan
Wij stelden een paar kritische vragen over de waarde van de grond die het gemeentebestuur wenste aan te kopen.
Gelet op het feit dat deze grond nu reeds gebruikt wordt door de school en het geheel past in hun pedagogisch project heeft N-VA Ranst de aankoop mee goedgekeurd.


Statiegeldalliantie
Ook wij maken ons zorgen over het zwerfvuil. Statiegeld voor blikjes en flesjes is volgens ons een goede oplossing voor een deel van dit probleem.
Het doel is de hoeveelheid zwerfvuil terugdringen. Wij zijn er ons van bewust dat er geen zekerheid is dat door de invoering van statiegeld voor blikjes en flesjes dit zal zorgen voor een aanzienlijke daling van de gemeentelijke kosten voor het opruimen van zwerfvuil
maar door steun te verlenen aan de Statiegeldalliantie willen wij een signaal geven aan de Vlaamse regering om ernstig werk te maken van de zwerfvuilproblematiek.

 

Aanpassen subsidievoorwaarden VOR - Interpellatie door Erik Fossez
Erik Fossez vroeg om de voorwaarden betreffende de toekenning van de subsidies aan de VOR als volgt aan te passen: voor de inwoners van Ranst wordt er een inschrijvingsdag voorzien voorafgaand aan de inschrijvingsdag voor inwoners van buiten Ranst
voor alle vormingen en cursussen en er wordt aan de inwoners van Ranst een korting toegekend op de geldende inschrijvingstarieven.
Volgens de schepen gebeurde het niet dat bij sommige populaire vormingen of cursussen het aanbod zeer snel ingevuld raakt waardoor inwoners van Ranst niet konden inschrijven. Ze stelde wel voor om ons voorstel te bespreken op de vergadering van de raad van bestuur van de VOR.


Doortrekken fietspad Safispoor - Interpellatie door Johan De Ryck
Het Safispoor dat omgevormd is tot fietspad loopt nu tot aan de Bistweg. Aan de kant van Lier zijn er budgetten vrijgemaakt om een tunnel te realiseren onder de ring en het Safispoor terug te verbinden met het station van Lier.
Al jaren wordt er gesproken om het Safispoor terug door te trekken richting Oelegem. Er werden in het verleden reeds beloften gedaan om dit fietspad verder af te werken. Nu wordt er gesproken over de verlegging van de fietspadstrook naar de Moorstraat. Dit zou gerealiseerd worden via een eigendomsruil tussen Charon en de gemeente.
De schepen bevestigde dat er een voorstel op tafel lag maar hoe en waar het fietspad zou komen was nog niet duidelijk. De wandelweg die van de Kapelstraat tot aan de Oelegemsesteenweg loopt via het golfterrein blijft zeker behouden.
 


Voorstel

 

Aanpassen subsidie voorwaarden VOR - Voorstel door Erik Fossez - Klik hier
 

Interpellatie

 

Doortrekken fietspad Safispoor - Interpellatie door Johan De Ryck - Klik hier
 

Agenda

 

Voor de agenda van de gemeenteraad - Klik hier
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is