Statiegeldsysteem voor plastic flessen en blik

Op 2 februari 2024, over deze onderwerpen: In de pers

N-VA Ranst:

Op 23 december 2022 heeft de Vlaamse regering beslist om in 2025 een statiegeldsysteem voor plastic flessen en blik in Vlaanderen te introduceren. Het invoeren van een statiegeldsysteem is ingegeven vanuit de vermindering van belangrijke fracties binnen het zwerfvuil.

Digitaal systeem
Het is een vrij omslachtige handeling. De app downloaden is een kleine moeite, maar telkens je een blikje of flesje weggooit, moet je de gsm bovenhalen en twee QR-codes scannen: eerst die op de vuilnisbak en daarna die op het blikje of flesje. Je krijgt enkele tientallen seconden om eventueel een tweede, derde of meer blikjes te scannen, daarna moet je opnieuw de vuilnisbak scannen. Voor elke correcte scan krijg je statiegeld. Het richtbedrag is 20 cent.
Een cruciale vraag is ook wat er gebeurt met blikjes of flesjes die je wel scant, maar daarna gewoon op straat gooit. In tegenstelling tot de klassieke inlevering laat het digitale systeem dat nog steeds toe.
Vooral voor mensen met beperkte digitale vaardigheden of mensen die helemaal geen smartphone hebben is dit systeem onwerkbaar. Enkel het gebruik van smartphones volstaat dus niet.

Dat statiegeld op blikjes en flesjes de beste manier is om de hoeveelheid zwerfvuil in de natuur te beperken staat vast.  
Er zijn te weinig garanties dat die blikjes en flesjes goed terechtkomen bij het invoeren van een digitaal systeem daarom zijn wij voorstander voor het klassieke inzamelsysteem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen terug kan brengen naar de winkel net zoals dit vandaag al wordt toegepast voor glazen. In de winkel krijg je het statiegeld pas wanneer het blikje of flesje is binnengebracht.


Persbericht gemeente Ranst - 02/02/2024

Gemeente Ranst vraagt Vlaamse regering snel een klassiek en makkelijk statiegeldsysteem in te voeren.

Gisteren keurde het college van burgemeester van schepenen een motie goed waarin duidelijk stelling wordt genomen tegen een digitaal statiegeldsysteem dat lokale besturen zou belasten en waarvan de testresultaten onvoldoende bleken.
Het centrale doel van een statiegeldsysteem is de vermindering van drankverpakkingen in zwerfvuil. Volgens de VVSG zijn de lopende pilootprojecten onvoldoende om een beslissing te nemen over de invoering van dit digitaal systeem.
Al sinds 2015 onderzoekt Vlaanderen de mogelijkheid om een statiegeldsysteem in te voeren.
Gemeente Ranst is van oordeel dat de Vlaamse Regering zich moet houden aan de timing die ze zelf heeft opgelegd, namelijk de invoering van een statiegeldsysteem in 2025.
Volgens het principe "de vervuiler betaalt" zijn het de producenten die de volledige verantwoordelijkheid voor het statiegeldsysteem moeten dragen, met als doel de vermindering van drankverpakkingen in zwerfvuil. De verantwoordelijkheid mag niet worden doorgeschoven naar de burgers, noch naar lokale besturen, die wel dagelijks geconfronteerd worden met zwerfvuil.
Kortom: Gemeente Ranst wil niet dat de terugname van statiegeldverpakkingen via openbare vuilnisbakken en een digitaal statiegeldsysteem verloopt waarbij de gemeente moet opdraaien voor een deel van de kosten. Gemeente Ranst is voorstander van een klassiek en makkelijk systeem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen terug kan brengen naar de winkel net zoals dit vandaag al wordt toegepast voor glazen  

 

Artikel: Gazet van Antwerpen  - 02/02/2024


Gemeente vraagt Vlaamse regering snel een klassiek en makkelijk statiegeldsysteem

Het college van burgemeester van schepenen van Ranst keurde een motie goed waarin duidelijk stelling wordt genomen tegen een digitaal statiegeldsysteem dat lokale besturen zou belasten en waarvan de testresultaten onvoldoende bleken.
Het centrale doel van een statiegeldsysteem is de vermindering van drankverpakkingen in zwerfvuil. Volgens de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten zijn de lopende pilootprojecten onvoldoende om een beslissing te nemen over de invoering van dit digitaal systeem.
Al sinds 2015 onderzoekt Vlaanderen de mogelijkheid om een statiegeldsysteem in te voeren.
Gemeente Ranst is van oordeel dat de Vlaamse regering zich moet houden aan de timing die ze zelf heeft opgelegd, namelijk de invoering van een statiegeldsysteem in 2025.
“Volgens het principe “de vervuiler betaalt” zijn het de producenten die de volledige verantwoordelijkheid voor het statiegeldsysteem moeten dragen, met als doel de vermindering van drankverpakkingen in zwerfvuil. De verantwoordelijkheid mag niet worden doorgeschoven naar de burgers, noch naar lokale besturen, die wel dagelijks geconfronteerd worden met zwerfvuil”, klinkt het bij het college van burgemeester en schepenen in Ranst.
Ranst wil niet dat de terugname van statiegeldverpakkingen via openbare vuilnisbakken en een digitaal statiegeldsysteem verloopt waarbij de gemeente moet opdraaien voor een deel van de kosten. De gemeente is voorstander van een klassiek en makkelijk systeem waarbij iedereen zijn lege verpakkingen terug kan brengen naar de winkel, net zoals dit vandaag al wordt toegepast voor glazen statiegeldverpakkingen.

 

Artikel: ATV 03/02/2024

Ranst wil systeem van statiegeld op plastic verpakkingen via supermarkten: “Verantwoordelijkheid niet bij gemeenten leggen”

De gemeente Ranst wil dat er snel een systeem komt om statiegeld op plastic verpakkingen in te voeren. Dat moet helpen om de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Maar de gemeente is tegen een digitaal systeem dat lokale besturen nog eens extra zou belasten. Ze wil dat iedereen z’n lege verpakkingen gewoon terug naar de winkel kan brengen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is