Erik Fossez

Secretaris / OCMW raadslid

Geboren en getogen in Emblem, ondertussen bijna 15 jaar inwoner van Broechem, na een korte tussenstop van enkele jaren in Herselt. Vader en pleegvader, leraar algemene vakken (overwegend BSO) in Sint-Jozef te Geel, sport/hobbyschutter Ledo Lier, vormingsmedewerker en vrijwilliger pleegzorg Antwerpen, oudleider Chiro Emblem, lid Jolco vzw Emblem, actief motorrijder en lid MC The Fat Pockets, voormalig jeugdconsulent van de gemeente Ranst, … Als inwoner van groot-Ranst gaat mijn aandacht in het bijzonder naar de gemeentelijke jeugdwerkingen, betaalbare huisvesting voor iedereen, verkeersveiligheid, ondersteuning van en waardering voor het verenigingsleven van onze gemeenten.