Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 februari 2018, over deze onderwerpen: OCMW

Lokale Opvanginitiatieven Erik Fossez stelde een aantal vragen rond de bewoning, het verloop en de accommodatie aangaande de woningen die ter beschikking staan van de lokale opvanginitiatieven.Door de aangepaste wetgeving worden er voornamelijk asielzoekers gehuisvest met een hogere …

Op 6 november 2017, over deze onderwerpen: OCMW

Huis Van Het Kind In 2014 moest het strijkatelier verhuizen uit het lokaal horend bij Hof Terwagne in Ranst. Er waren plannen om in die lokalen een “Huis Van Het Kind” te openen. Leen Baeten stelde de vraag hoe het met die plannen stond en hoeveel of hoe weinig het lokaal leeg staat. De …

Op 7 november 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Welkomhuis In oktober hebben we kennisgenomen van de visietekst rond het nieuwe project : sociaal welkomhuis. De bedoeling is mensen te activeren en een aantal vaardigheden te laten oefenen met het oog op integratie (doorbreken sociaal isolement) en op tewerkstelling. Voor dit doel wordt een sociale …

Op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Reglement Steunnormen en Woonvoorzieningen   Voorafgaand aan de raad kregen we informatie over de nieuwigheden in deze reglementen en was er al ruimte voor onze vragen en bemerkingen. De medewerkers van de sociale dienst hadden hard gewerkt aan het opstellen en het herwerken van deze documenten …

Op 6 juni 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Aankoop auto's Voor de aankoop van twee nieuwe wagens was er een budget van slechts 18.812,00 euro. Gezien dit 3.000,00 euro te weinig is voor twee nieuwe wagens stelde de voorzitster voor om voor de tweede wagen een tweedehandse te zoeken.  Guido Wittocx benadrukte nogmaals dat wij van meet af …

Op 7 maart 2016, over deze onderwerpen: OCMW

Vast bureau afgeschaft De N-VA fractie, had in 2013 al voorgesteld om het Vast bureau af te schaffen. Maar de meerderheid wilde er niet van weten. Wij vonden het Vast bureau een overbodig orgaan want alles wat daar besproken werd kan net zo goed (of zelfs beter) op de OCMW-raad besproken worden …